Samočinné hasiace zariadenie

PROTENG

Čo je, a ako funguje hasiaci systém PROTENG

Plynové hasivo v trvale uzatvorenej špeciálnej hadičke je umiestnené nad motorovým priestorom. V prípade požiaru, prípadne zvýšenej teplote nad 120°C hadička praská a hasivo zaplaví priestor motora.

Princíp fungovania je založený na jednej polyamidovej hadičke o priemere 18 mm a dĺžke od 210 – 400 cm (podľa typu vyhotovenia), v ktorej je natlakovaná účinná hasiaca látka FE-36 – hexafluórpropán. Pri normálnej teplote je vďaka tlaku 5 barov v tomto relatívne malom priestore uložených až 500 g hasiva. Pri zahrievaní okolia plameňmi sa tlak pri teplote 100° zvyšuje postupne až na 15 barov. Samotné spustenie systému je aktivované teplotou nad 120°, kedy zmäknutá polyamidová stena praskne presne v miestach najväčšieho tepelného namáhania a do priestoru uvoľňuje hasiaci plyn. Ten spoľahlivo a účinne hasí požiar už v zárodku.

Systém PROTENG obsahuje hasivo FE-36, ktoré je schválené pre použitie ako hasivo v EÚ. Množstvo hasiva (500 g) pri uvolnení do priestoru motora stojaceho alebo idúceho nepredstavuje pre posádku automobilu žiadne nebezpečenstvo.

Učinky systému

 • Uhasenie ohňa
 • Ochladenie priestoru (bod varu hasiva -2°C)
 • Po uhasení sa FE-36 odparí a v priestore nezostávajú žiadne zvyšky hasiva (ako pri prášku)

Výhody systému

 • Žiadne korozívne účinky na kovy, deštrukčné účinky na plasty, ani poškodenie el. zariadenia.
 • Nevzniká žiadne ohrozenie posádky vozidla účinkami hasiva.
 • Množstvo hasiva – 0,5 kg

Technológia – Plyn FE-36

Plyn FE-36 sa stáva štandardnou náhradou za Halon1211 a za Halon1301, ktoré sa využívajú v motorovom priemysle a v hasiacich prístrojoch. FE-36 má porovnateľný výkon a efektívnosť ako Halon1211. Zároveň je menej toxický a má nulový obsah ozónu. Pri aktivovaní systemu PROTENG, sa vpustí plyn a kvapalné kvapôčky FE-36 do priestoru zasiahnutého ohňom.Plyn okamžite zastaví proces spaľovania kombináciou absoprcie tepla a chemickej reakcie. Plyn FE-36 je schválený pre použitie na triedy požiaru A, B a C. V porovnaní s Halonom1211 je plyn FE-36 oveľa menej toxický a dá sa použiť v relatívne malých priestoroch.

Plyn FE-36 sa používa celosvetovo ako ochrana pred ohňom v garážiach, v autách a pri motoristických aktivitách.

Systém PROTENG s plynom FE-36 ponúka najlepšiu možnosť, ako zabezpečiť motorové vozidlo pred ohňom.

 • Prvý v bezpečnosti – vynikajúca náhrada za Halon, alternatíva pre vodičov
 • Bezpečný pre ľudí – 10x menej toxický ako Halón1211 a 3x menej toxický ako Halon1301
 • Prvý vo výkone – Najviac testovaná alternatíva pre automobilový priemysel
 • Neničí majetok – Nezanecháva žiadne zvyšky, nekoroduje, nevodí elektrinu
 • Prvý v spoľahlivosti – Schválený v USA EPA ako náhrada za Halon, používaný celosvetovo
 • Bezpečný pre prostredie – Má nulový potenciál poškodenia ozónu

Upozornenie: Pri otvorení kapoty motora pracujúceho dlhšie ako 20 minút je tlak plynu v hadičke zvýšení na 10-12 barov. Hadička sa nesmie v priebehu nasledujúcich 15min mechanicky narušiť. Tlak kvapalného plynu by mohol pri zásahu očí zpôsobiť ich poškodenie. Žiadne iné nebezpečie pri doprave,montáži a manipulácii s výrobkom PROTENG nehrozí.

Prečo práve systém Proteng?

Porucha alebo skrat v elektroinštalácii, prehriatie motora, porucha nezavislého kúrenia alebo akumulátora, – to sú niektoré z množstva príčin, ktoré môžu v priebehu niekoľkých sekúnd spôsobiť nekontrolovateľný požiar. Najväčšie množstvo požiarov automobilov, motoriek alebo kamiónov vzniká práve v oblasti motorového priestoru .

Sú ale aj nejaké možnosti ochrany pred požiarom:

1. Záruka ktorú Vám dáva výrobca/predajca pri kúpe vozidla

V prípade, ak nie je preukázateľné čo bolo príčinou vzniku požiaru, výrobca Vám neuzná závadu .Verte,že vačšina prípadou takto končí.

2. Havarijné Poistenie

Dalšou možnosťou je havarijné poistenie ktoré ale v mnohých prípadoch je pre ludí veľmi drahé alebo si auto nechcú už havarijne poistiť pretože už majú staršie alebo lacnejšie auto.Havarijné poistenie sa ale vačšinou nevzťahuje na škody spôsobené roznym namáhaním, konštrukčnou či výrobnou chybou ,životnosťou materiálov alebo nesprávnou údržbou o komponenty automobilu (napr. prehriatie motora).

3. Hasiaci prístroj

Doba od momentu kedy zbadáme, že sa nám z pod kapoty motora respektíve auta začal šíriť dym a časom kedy je už veľká čast prednej časti auta v plameňoch je len niekoľko sekúnd. Ak aj samozrejme máte vo Vašom aute nejaký hasiaci prístroj ktorý by mal byť dnes už samozrejmosť v každom vozidle a zároveň aj doplnok môže byť už neskoro na jeho použitie a veľká pravdepodobnosť je,že na taký požiar to nebude stačiť.

A preto je najlepším riešením ako si uchrániť vozdilo mať vo vozidle namontovaný Automatický hasiaci systém PROTENG a úplne odstraniť riziko vzniku požiaru.

Cenník Proteng

?

BEZ MONTÁŽE

80,00€
?

S MONTÁŽOU

90,00€