Všeobecné obchodné podmienky

PREDÁVAJÚCI

Internetový obchod MAFI Group a aj stránku www.mafigroup.sk prevádzkuje podnikateľský subjekt: MAFI Group s.r.o., Obchodná 13/4871, Piešťany 921 01, IČO: 36249505, IČ DPH: SK 2020172055, spoločnosť zapísaná v registri Okresného súdu Trnava Oddiel : Sro vložka číslo : 13518/T

KUPUJÚCI

Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru stanovené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obidve strany záväzné.

OBJEDNÁVKY

Objednávky môže kupujúci realizovať nepretržite 24 hodín denne. Objednávky zaslané kupujúcim budú zaregistrované, spracované a o ich zrealizovaní bude kupujúci informovaný e-mailom. V prípade že ste neobdržali e-mail o potvrdení objednávky skontrolujte poštu “SPAM” alebo nás kontaktujte. Objednávky zadané, teda prijaté počas pracovného dňa do 15:00 hodiny budú odoslané kupujúcemu nasledovný pracovný deň.

Každý objednaný tovar má priloženú faktúru – ktorá je daňovým dokladom, slúži aj ako dodací a záručný list.

Ceny na stránke ww.mafigroup.sk sú uvedené vrátane DPH 20%. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien tovarov nachádzajúcich sa v ponuke na stránke. Ak nie je uvedené inak, ceny sú uvedené za 1 kus.

Ku každej objednávke v hodnote do 60 € s DPH bude pripočítaná cena za dopravu, objednávky nad hodnotu 60 € s DPH bude doprava zdarma.

Toto neplatí pri ťažkých zásielkach – pri ťažkých zásielkach účtujeme 6,6 € s DPH za každých začatých 30 kg.

Kupujúci má právo v zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa (z.z. 102/2014) o podomovom predaji a zásielkovom predaji od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní od obdržania zásielky. V tomto prípade však musí vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, bez zjavných známok užívania alebo opotrebovania, v uvedenej lehote. ( určujúci je dátum odoslania).

Predávajúci si vyhradzuje právo na telefonické potvrdenie alebo zrušenie objednávky.

Kupujúci môže vykonať zmenu v objednávke po obdržaní e-mailu o potvrdení objednávky tovaru.

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností pri objednávke tovaru, nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Kupujúci nemá možnosť zrušiť už expedovanú objednávku.

Kupujúci sa o stave objednávky môžu informovať telefonicky alebo mailom na 0903 787 222 , info@mafigroup.sk

Kupujúci pri objednávke tovaru potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť rozdielne ceny pre každý internetový obchod a ich predajné miesta.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu na objednávke, v prípade chybne uvedenej ceny na stránke www.mafigroup.sk V takomto prípade je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti a prípadne objednávku stornovať ak kupujúci nesúhlasí zo zmenou ceny.

Predávajúci si vyhradzuje právo pri objednávke nad 300 € overiť objednávku telefonicky a žiadať platbu vopred, v prípadne potreby zmeniť spôsob dopravy a dobu dodania objednaného tovaru.

Predajca si vyhradzuje právo zmeny balenia podľa momentálnej dostupnosti na sklade, z dôvodu čo najrýchlejšieho odoslania objednávky. Pri zmene balenia bude VŽDY zachovaná cena objednaného balenia, v prípade zmeny ceny bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo telefonicky.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

Kupujúci má právo objednávku zrušiť bezplatne, pokiaľ objendávka nebola expedovaná. V prípade že sme už objednávku expedovali a kupujúci objednávku nepreberie, bude mu naúčtované prepravné v plnej výške (aj spiatočné) a to najmenej 6€ s DPH – táto suma sa môže lišiť v závislosti od objednaných služieb (napr. dobierka a pod.) a hmotnosti prepravy.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri platbe v hotovosti kupujúci zaplatí za tovar pri prevzatí tovaru, a to priamo na prevádzke určenej predávajúcim na preberanie tovaru osobne. Tovar určený na osobné vyzdvihnutie je možné vyzdvihnúť vždy nasledujúci pracovný deň, ak nebol emailom informovaný inak.

Dobierkou zaplatí za tovar kupujúci pri jeho prevzatí od kuriéra, alebo slovenskej pošty, priamo pracovníkovi kuriérskej spoločnosti alebo slovenskej pošty. Dobierkou je možné uhradiť iba tovar zasielaný poštou alebo kuriérom.

Prevodným príkazom, keď po objednaní tovaru kupujúci obdrží od predávajúceho faktúru. Po jej uhradení kupujúcim na účet predávajúceho sa tovar expeduje na adresu kupujúceho.

DODACIE PODMIENKY

Po obdržaní objednávky od kupujúceho, zašle predávajúci obratom kupujúcemu informáciu o prijatí objednávky e-mailom. V prípade, ak je tovar skladom, tak ho predávajúci expeduje, odovzdá dopravcovi na doručenie, na druhý kalendárny pracovný deň po obdržaní objednávky (platí iba v prípade že objednávku zašlete do 15:00). V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, alebo ho predávajúci neodovzdá dopravcovi na doručenie do troch pracovných dní od obdržania objednávky, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania.

Pri objednávke tovaru v hodnote nad 60 € s DPH má nárok kupujúci na dopravné zdarma, v inom prípade sa cena za doručenie bude účtovať podľa cenníka dopravcu, ktorého si kupujúci zvolí pri objednávke tovaru.

Dodávku tovaru si vyberie kupujúci pri objednaní tovaru a to z niekoľko ponúkaných možností:

osobne, na určenom odbernom mieste
balíkom slovenskej pošty
expresnou prepravnou službou – Kuriér
podľa aktuálnej ponuky
V prípade ak nebude zásielka doručená kupujúcemu a bola riadne objednaná a potvrdená cez obchod na stránke www.mafigroup.sk, je potrebné aby kupujúci túto skutočnosť oznámil predávajúcemu v čo najkratšom čase.

REKLAMÁCIE

Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru. V prípade výmeny tovaru z dôvodu reklamácie, začína záručná doba znovu plynúť dňom prevzatia nového tovaru. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

Pri preberaní zásielky tovaru skontrolujte či je obal zásielky tovaru nepoškodený a či obal zásielky nenesie zjavné znaky poškodenia. V prípade ak kupujúci zistí poškodenie zásielky, poškodený obal, môže zásielku odmietnuť. V prípade prevzatia takejto poškodenej zásielky, je potrebné uviesť do prepravného listu dopravcu všetky poškodenia obalu zásielky, prevzatie zásielky s poškodeným obalom.

Pokiaľ kupujúci po prevzatí tovaru zistí vadu, je nutné kontaktovať predávajúceho ohľadom postupu v reklamačnom konaní. Je potrebné uviesť zistené vady a následne doručiť tovar osobne alebo poštou reklamovaný tovar predávajúcemu a to najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia zásielky.

K reklamácii je potrebné predložiť doklad o nákupe tovaru – faktúru ( faktúra slúži zároveň ako záručný list ).

Predávajúci si vyhradzuje právo vadný a neopraviteľný tovar nahradiť tovarom novým s rovnakými parametrami. Všetky reklamácie budú vyriešené v zákonom stanovenej lehote 30 dní.

Pokiaľ nebude tovar doručený kupujúcemu, aj keď bola objednávka riadne potvrdené, je nutné túto skutočnosť oznámil predávajúcemu v čo najkratšom čase.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade poškodenia tovaru pri preprave, tieto škody je nutné riešiť s dopravcom priamo pri preberaní tovaru. Nárok tiež zaniká pri neodbornej inštalácii, neodborným zachádzaním, obsluhou alebo použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou alebo návodom, nadmerným zaťažovaním alebo používaním tovaru.

V prípade reklamácie máte možnosť nás kontaktovať cez email : info@mafigroup.sk alebo nás o reklamácii informujte telefonicky na čísle 0903 787 222.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje, použité pri objednávke a registrácii sú považované za prísne dôverné a nebudú zverejnené a ani použité ďalšou osobou alebo spoločnosťou. Potrebné údaje budú poskytnuté dopravcovi. Vami poskytnuté informácie slúžia výhradne predávajúcemu pri komunikácii s kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať registrovaným užívateľom eshopu na stránke www.mafigroup.sk, obchodné oznámenia a informácie o aktivitách eshopu. Užívateľ svojou registráciou súhlasí s touto podmienkou, v prípade nesúhlasu je potrebné toto oznámiť predávajúcemu emailom.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v tomto znení uvedené na internetovej stránke www.mafigroup.sk, stránka predávajúceho v deň odoslania objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ďalej súhlasí s cenou objednaného tovaru platnou v deň objednania a s výškou expedičných a dopravných nákladov.